Get Adobe Flash player
Home ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Contact
Address:
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
จตุจักร
กรุงเทพฯ
10900
ไทย

Telephone: 02-940-5838-40
Fax: 02-940-5837

Information: คำอธิบายเส้นทาง

1. เข้าประตู 1 ด้านถนนงามวงศ์วาน
2. ถึงสี่แยกแรกให้ตรงไป ระหว่างทางผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ด้านซ้ายมือ
3. ถึงสี่แยกที่สองให้ตรงไป ระหว่างทางผ่านธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ ด้านซ้ายมือ
4. ถึงสี่แยกที่สามให้ตรงไป ระหว่างทางผ่านหออนุสรณ์ 60 ปี มก. และสำนักหอสมุด ด้านซ้ายมือ
5. อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ตั้งอยู่ติดกับสำนักหอสมุด